Integro ponencia colgada en youtube, “Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions públiques per mitjans electrònics” (en castellano),  Jornada sobre la Llei d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, UOC, 19 de novembre de 2007. El link directo a youtube aquí